Materiale til download


Kompasset – Genrer

Kompasset er en bevægelsesquiz, som bl.a.kan fungere som evalueringsform. Inden quizzen kan eleverne arbejde med 7 forskellige genrer, som eleverne efterfølgende kan afprøve deres viden om i Kompasset.

I forløbet er der lagt op til, at eleverne gruppevis arbejder med forskellige genrer ud fra vedlagte arbejdsark, som de fremlægger for klassen.

Kompasset kan også bruges selvstændigt som en hurtig brain energizer.

Kompasset Genrer - Lærervejledning.pdf
Kompasset Genrer - De 4 hjorner.pdf
Kompasset Genrer - Spørgsmålene.pdf
Kompasset Genrer - Arbejdspapir.pdf


= adgang til filer kræver PLUS abonnement

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

aktiv fremlæggelse quiz genre genreforståelse bevægelse samarbejde evaluering genrer


OBS! Hav tålmodighed, når du har klikket på en fil. Filen hentes først, og bagefter skal du vælge hvor du vil gemme den.