Materiale til download

Klar til Prøveform B i en fart

Eleverne i 9. og 10. klasse trækker snart fordybelsesområder i dansk til Prøveform B.

Her du får du et hurtigt overblik over prøvens elementer samt konkrete undervisningsanvisninger, et forslag til et forældrebrev, 2 synopseeksempler til hvert niveau samt tjekliste til eleverne, som de kan bruge i hele deres arbejdsproces med fordybelsesområdet.

Hermed sparer du som lærer tid og får mere overskud til vejledning.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

tjekliste eksamen Prøveform B FSA forældrebrev Synopseeksempel Forløbsbeskrivelse dan turell prøve

 Materiale til download

Responsnøgleskema – Lærer

Responsnøgleskemaet er et effektivt og hurtigt retteredskab, der skaber stort overblik over elevens samlede skriftlige kunnen.

Eleven får her en grundig tilbagemelding af høj kvalitet.

Skemaet findes til mange forskellige genrer. Der rettes for indhold, retskrivning samt layout.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

skriftlighed evaluering genrer respons vurdering retteværktøj stile

 Materiale til download

Responsnøgleskema – Lærer og elev

Responsnøgleskemaet er et samarbejdsredskab mellem lærer og elev til skriftlige afleveringer, hvor eleverne kan bruge afkrydsningsskemaet i hele deres skriveproces samt i deres afsluttende korrekturlæsning inden aflevering.

Som evaluering af afleveringen kan læreren sætte de tilsvarende krydser, hvorefter der er et godt grundlag for dialog omkring eventuelle uenigheder i forhold til særlige punkter i skemaet.

Ligeledes egner skemaet sig godt til procesorienteret skrivning mellem eleverne, hvor de kan rette hinandens skriftlige arbejde igennem og tildele respons. Skemaet findes til m...


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

skriftlighed dialog evaluering genrer respons

 ResonsNØGLEN

ResponsNØGLEN

ResponsNØGLEN er et hurtigt og effektivt evalueringsværktøj, som kommer grundigt omkring de forskellige vurderingskriterier i skriftlig fremstilling. I Responsnøglen vurderer du dine elever ud fra de forskellige vurderingskriterier, hvorefter du får muligheden for at vælge forskellige præformulerede responssætninger opdelt i niveauer. Til sidst genereres evalueringerne til en samlet udtalelse til print til eleven.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

genre fiktion opinion refleksion evaluering respons vurdering information

 Materiale til download

Tjekliste til kilder

Det forventes af eleverne til den skriftlige prøve, at de formår at udvælge og behandle kilder korrekt. Dette giver en ekstra udfordring i det daglige arbejde i forhold til at lære eleverne at udvælge, håndtere og henvise til kilder korrekt.

Tjeklisten kan derfor være en stor hjælp for eleverne til at skabe overblik og strukturere deres udvælgelse og brug af kilder.

Som lærer kan du bruge tjeklisten i det daglige skriftlige arbejde til hurtigt at få styr på de formelle krav til kildehenvisning.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

tjekliste eksamen kilder strukturering overblik

 Materiale til download

Projektopgaven i 9. klasse

Komplet undervisningsmateriale, der fører dig og dine elever igennem projektopgaven fra start til slut. I materialet finder du en lærervejledning, der guider dig igennem hele forløbet.
Eleverne guides med to film med dertilhørende pjecer og tjeklister gennem opstarten og gennemførelsen af opgaven.

Der er ligeledes et eksempel på en elevredegørelse samt en skabelon til eget brug.

Endelig er der udarbejdet sætninger til brug til den endelige udtalelse.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

2 - 4 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

fremlæggelse tjekliste produkt Projektopgave Logbog Vejledning Instruktionsvideo Arbejdspapir Udtalelse Pjecer

 Materiale til download

Tjeklister til elever

Alle elever skal til prøven i skriftlig fremstilling med adgang til nettet.

Det betyder, at det er blevet lovligt at benytte nettet til prøven og medbringe hjælpemidler. Tjeklisterne kan være en hjælp for eleverne til at få overblik over kravene og få dem videre i deres skriveproces.

Som lærer kan du bruge tjeklisterne til at arbejde med en bestemt genre og opgave, så dit rettearbejde er fokuseret på det, som eleven har arbejdet med. På den måde bliver tjeklisten et effektivt evalueringsværktøj.

Der er desuden en tjekliste, der kan anvendes til den mundtlige prøve (prøveform B) og...


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

fiktion journalistik opinion tjekliste eksamen refleksion

 Materiale til download

Årsplaner til 8. & 9. Klasse

Ideer og inspiration til årsplanen i dansk for 9. klasse.

Årsplanen kommer med bud på danskfaglige aktiviteter, materialevalg, fælles mål samt forslag til prøveoplæg. Ligeledes er der i lærervejledningen undervisningsforslag til de enkelte temaer. Der vil komme flere årsplaner ud efter sommerferien til forskellige fag i overbygningen.

Ideer og inspiration til årsplanen i samfundsfag og kristendom for 9. klasse.

Årsplanerne kommer med bud på problemstillinger i undervisningen, materialevalg, fælles mål samt forslag til problemstillinger, kilder og produkter, som eleverne kan bruge...


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk Engelsk Samfundsfag Religion Kristendom

Stikord:

tema årsplan materialer fælles mål prøveoplæg undervisningsforslag produkt kilder