Materiale til download


Orlas julekort - sprog og slang

Temaet er slangudtryk, sproget og hvordan det ændrer sig over tid og hvordan der hele tiden komme nye ord og udtryk ind i sproget.

I opgaven skal eleverne "oversætte" en tekst (et julekort), der er skrevet med kraftig brug af nutidigt slangsprog. De skal forsøge at skrive det om, således at en ældre dame vil kunne forstå det.

Opgaven er lavet til mellemtrinnet, og varigheden er cirka 2 lektioner.

Orlas julekort - elevark.pdf
Orlas julekort - vejledning.pdf


= adgang til filer kræver PLUS abonnement

Alderstrin:


Varighed:

2 time(r)

Fag:

Dansk Understøttende Undervisning

Stikord:

jul slang slangudtryk sprog julekort udtryk


OBS! Hav tålmodighed, når du har klikket på en fil. Filen hentes først, og bagefter skal du vælge hvor du vil gemme den.