ResonsNØGLEN

ResponsNØGLEN

ResponsNØGLEN er et hurtigt og effektivt evalueringsværktøj, som kommer grundigt omkring de forskellige vurderingskriterier i skriftlig fremstilling. I Responsnøglen vurderer du dine elever ud fra de forskellige vurderingskriterier, hvorefter du får muligheden for at vælge forskellige præformulerede responssætninger opdelt i niveauer. Til sidst genereres evalueringerne til en samlet udtalelse til print til eleven.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

genre fiktion opinion refleksion evaluering respons vurdering information

 Materiale til download

Tjekliste til kilder

Det forventes af eleverne til den skriftlige prøve, at de formår at udvælge og behandle kilder korrekt. Dette giver en ekstra udfordring i det daglige arbejde i forhold til at lære eleverne at udvælge, håndtere og henvise til kilder korrekt.

Tjeklisten kan derfor være en stor hjælp for eleverne til at skabe overblik og strukturere deres udvælgelse og brug af kilder.

Som lærer kan du bruge tjeklisten i det daglige skriftlige arbejde til hurtigt at få styr på de formelle krav til kildehenvisning.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

tjekliste eksamen kilder strukturering overblik

 Materiale til download

Projektopgaven i 9. klasse

Komplet undervisningsmateriale, der fører dig og dine elever igennem projektopgaven fra start til slut. I materialet finder du en lærervejledning, der guider dig igennem hele forløbet.
Eleverne guides med to film med dertilhørende pjecer og tjeklister gennem opstarten og gennemførelsen af opgaven.

Der er ligeledes et eksempel på en elevredegørelse samt en skabelon til eget brug.

Endelig er der udarbejdet sætninger til brug til den endelige udtalelse.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

2 - 4 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

fremlæggelse tjekliste produkt Projektopgave Logbog Vejledning Instruktionsvideo Arbejdspapir Udtalelse Pjecer

 Materiale til download

Tjeklister til elever

Fra sommeren 2017 skal alle elever til prøven i skriftlig fremstilling med adgang til nettet.

Det betyder, at det er blevet lovligt at benytte nettet til prøven og medbringe hjælpemidler. Tjeklisterne kan være en hjælp for eleverne til at få overblik over kravene og få dem videre i deres skriveproces.

Som lærer kan du bruge tjeklisterne til at arbejde med en bestemt genre og opgave, så dit rettearbejde er fokuseret på det, som eleven har arbejdet med. På den måde bliver tjeklisten et effektivt evalueringsværktøj.

Der er desuden en tjekliste, der kan anvendes til den mundtlige prøv...


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

fiktion journalistik opinion tjekliste eksamen refleksion

 Materiale til download

Årsplaner til 8. & 9. Klasse

Ideer og inspiration til årsplanen i dansk for 9. klasse.

Årsplanen kommer med bud på danskfaglige aktiviteter, materialevalg, fælles mål samt forslag til prøveoplæg. Ligeledes er der i lærervejledningen undervisningsforslag til de enkelte temaer. Der vil komme flere årsplaner ud efter sommerferien til forskellige fag i overbygningen.

Ideer og inspiration til årsplanen i samfundsfag og kristendom for 9. klasse.

Årsplanerne kommer med bud på problemstillinger i undervisningen, materialevalg, fælles mål samt forslag til problemstillinger, kilder og produkter, som eleverne kan bruge...


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk Engelsk Samfundsfag Religion Kristendom

Stikord:

tema årsplan materialer fælles mål prøveoplæg undervisningsforslag produkt kilder

 Materiale til download

Klar til Prøveform B i en fart

Eleverne i 9. klasse trækker i øjeblikket fordybelsesområder i dansk til Prøveform B.

Her du får du et hurtigt overblik over prøvens elementer samt konkrete undervisningsanvisninger, et forslag til et forældrebrev, et synopseeksempel samt tjekliste til eleverne, som de kan bruge i hele deres arbejdsproces med fordybelsesområdet.

Hermed sparer du som lærer tid og får mere overskud til vejledning.


Vis detaljer / Download

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Dansk

Stikord:

tjekliste eksamen Prøveform B FSA forældrebrev Synopseeksempel Forløbsbeskrivelse dan turell prøve
Login
Opret ny bruger
Opret PLUSabonnement

Edufun.dk tilbyder kvalitetsmaterialer til alle typer af skoler.

Materialerne er udarbejdet med øje for undervisning direkte kombineret med fysisk aktivitet samt med øje for nye tilgange til indlæring.

Læs mere her

Du har mulighed for at prøve et udvalg af vores materialer helt gratis. Find udvalget ved at følge linket herunder.

Prøv os gratis

Har du spørgsmål? Find svar eller kontakt os her:

Kontakt & information