Materiale til download


Figurer med symmetri

Opgavesæt til 4./5. klasse omkring symmetri med tavle, elevark og vejledning. Varighed cirka 1 lektion.

Eleverne skal lære begreberne symmetri og symmetriakse at kende via opgaven.

I opgaven skal de vurdere figurer, både symmetriske og ikke-symmetrisk. De skal endvidere designe deres egne symmetriske figurer.

Der er en introduktion tilknyttet opgavesættet, som kan benyttes på smartboards til at snakke om hvad symmetri og symmetriakser er.

Figurer med symmetri - vejledning.pdf
Figurer med symmetri - introduktionstavle.flipchart
Figurer med symmetri - elevark.pdf


= adgang til filer kræver PLUS abonnement

Alderstrin:


Varighed:

1 time(r)

Fag:

Matematik

Stikord:

klippe symmetri symmetriakse designe


OBS! Hav tålmodighed, når du har klikket på en fil. Filen hentes først, og bagefter skal du vælge hvor du vil gemme den.